Тюркське бачення світу – 2040: аналіз програмного документу

Ми живемо в епоху, яка потребує стратегічного бачення, щоб розпізнавати швидкі зміни в усьому світі та їх вплив на нас і реагувати на них. Нам необхідно адаптувати наші держави, суспільства та інститути до реалій, що виникають.

Пандемія COVID-19 ще раз нагадала нам про високий рівень взаємозалежності, який існує у зв’язку з нашим процвітанням, розвитком і безпекою та їх наскрізними вимірами, і ми не можемо дозволити собі ігнорувати цей факт.

Крім того, незважаючи на уроки минулого, міжнародний мир, безпека та процвітання все ще нестабільні. Міжнародна система має сприяти безпеці та добробуту всіх країн, продовжуючи просувати загальнолюдські цінності. Регіональні організації можуть зіграти важливу роль у підтримці цих вкрай необхідних глобальних зусиль.

«Тюркське бачення світу – 2040» має на меті розробити таку структуру для підтримки своїх членів у спроможності вирішувати, індивідуально та колективно, виклики нашого часу.

Існуючий дух співпраці буде використано для досягнення основної мети кожної держави-члена – підвищити політичні, економічні, соціальні та культурні стандарти своїх суспільств. Через механізми співпраці та спільні проекти, об’єднання досвіду та пропонування матеріальних та інтелектуальних ресурсів, коли це необхідно, Організація забезпечить надійну та прозору платформу для зростаючої співпраці та солідарності.

 1. Співробітництво у сфері політики та безпеки
 • Політичне співробітництво

Підтримка регіональних програм серед держав-членів із залученням відповідних партнерів щодо вдосконалення професійних навичок державних установ у сфері ефективного управління та надання державних послуг, зміцнення верховенства права, судових систем та правової інфраструктури та інституційної спроможності в державах-членах,

 • Співробітництво у сфері безпеки

Створення мережі для співпраці та обміну інформацією між державами-членами для боротьби із загрозами радикалізації, насильницького екстремізму, ісламофобії, ксенофобії та тероризму, а також для забезпечення безпеки кордонів.

Ефективна співпраця та координація між правоохоронними органами для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, включаючи незаконну торгівлю наркотиками, нелегальну міграцію, торгівлю людьми, незаконну торгівлю зброєю, торгівлю органами, економічні, фінансові та кіберзлочини.

 1. Економічне та галузеве співробітництво
 • Економічне співробітництво

Розробити відповідні фінансові та інвестиційні інструменти для підтримки приватного сектору, стимулювання економічного зростання та соціально-економічного розвитку,

Розвивати стійкі та інноваційні інституційні структури, що сприяють продуктивній взаємодії між діловими спільнотами держав-членів,

 • Транспорт і митниця

Гармонізувати транспортну політику та технічні стандарти, пов’язані з вантажними перевезеннями, для Транскаспійського міжнародного середнього коридору Схід-Захід,

Сприяти цифровізації транспортних мереж між державами-членами,

 • Інформаційно-комунікаційні технології

Збільшити партнерські стосунки з питань ІКТ -послуг та розвитку інфраструктури, включаючи послуги мовлення, мобільні, супутникові технології, волоконну оптику та розробити спільний ІКТ-потенціал держав-членів шляхом створення регіональної технологічної екосистеми за допомогою створення спільних платформ та мереж співробітництва, мереж,

 • Енергія

Забезпечити співпрацю між державами-членами для диверсифікації енергії та чистої/зеленої енергії, зокрема у сфері відновлюваної енергії, такої як сонячна, біоенергетика, вітер, атомна енергія, шляхом спільних інвестицій, обміну знаннями, досвідом і ноу-хау,

 • Туризм

Встановити союз видатних туристичних міст тюркського світу для посилення співпраці та забезпечення досвіду обміну між собою,

 • Здоров’я

Сприяти спільному науковому співробітництву, програмам досліджень і розробок між закладами охорони здоров’я та університетами для розробки методів профілактики, діагностики, лікування, вакцин та інших ліків для існуючих і майбутніх проблем,

 • Навколишнє середовище

Дати пріоритет захисту навколишнього середовища в національній та спільній політиці держав-членів та вжити необхідних заходів для підвищення суспільної обізнаності щодо цього глобального виклику,

 • Сільське господарство

Розробити органічне землеробство як сільськогосподарський метод для виробництва їжі за допомогою природних речовин та процесів з обмеженим впливом на навколишнє середовище та підтримки суворої системи контролю та примусового виконання,

 1. Співпраця між людьми
 • Культура

Сприяти загальній тюркській спадщині найбільших вчених, поетів, мислителів та художників та виховуйте традиції, звичаї, звичаї, фольклор та роль тюркського світу в міжкультурному діалозі,

 • Освіта і наука

Сприяти подальшому розвитку систем освіти в державах-членах відповідно до міжнародних стандартів, впроваджуючи інноваційні методи навчання, критичне мислення та практичне використання технологій,

Розробити загальну інноваційну екосистему, підтримувати передачу технологій серед держав-членів та заохочувати комерціалізацію наукових результатів (узгоджений) спільно сприяти ефективному захисту інтелектуальної власності відповідно до міжнародних інструментів,

 • Молодь і спорт

Ініціювати різні турніри, чемпіонати та заходи в різних галузях спорту, щоб принести користь об’єднавчій силі спорту для подальшої конвергенції суспільств тюркського світу.

 • Діаспора

Мобілізувати академічну діаспору для підтримки вищої освіти та наукових інститутів у тюркському світі та зміцнення зв’язків між діаспорою академіків у всьому світі,

 • Інформація та ЗМІ

Побудувати нові медіа-партнерські стосунки, збільшити мобільність засобів масової інформації та сприяти навколишньому середовищу, що сприяє інноваціям медіа журналістики та якісної журналістики,

 • Співпраця з громадськими організаціями

Залучати громадянські суспільства до діяльності організації тюркських держав та інших організацій з тюркського співробітництва, таких як TURKPA, TURKSOY, Тюркська академія та Фонд культури та спадщини для сприяння спільних цінностя контакти в регіоні.

 1. Співпраця із зовнішніми сторонами
 • Співпраця з міжнародними організаціями

Розширення співпраці з міжнародними та регіональними організаціями, а також третіми країнами з метою розвитку проектного та галузевого партнерства для загальної вигоди та підвищення видимості та впливу Організації тюркських держав як надійного міжнародного актора.

 • Гуманітарна співпраця та співпраця з метою розвитку

Виконувати спільні проекти, щоб зв’язати країни, які потребують розвитку, з державами-членами, які мають рішення, забезпечуючи при цьому обмін технічними чи економічними знаннями та необхідними навичками.

Популярные публикации