У Переяславі відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації»

25-26 травня 2018 року у стінах ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спільно з Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Фондом громадської дипломатії, польською European Association for Security, Стамбульським фондом науки та культури, Міжнародною федерацією організацій суспільних наук (Діліман, Філіппіни) було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації».
    
Коли ранок повноцінно вступив у свої права, в конференц-залі імені В. Сухомлинського зібралось висококваліфіковане добірне товариство науковців, політологів, дослідників з України та світу, що вирішили провести два найближчі дні у атмосфері продуктивної праці, цікавих та палких обговорень в древньому місті Переяславі, що дихає славетними сторінками української історії та надихає всіх до нових задумів та звершень.

Пленарне засідання відкрив академік НАПН України, доктор історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Віктор Коцур. Він сердечно привітав присутніх в університеті, та наголосив, що вже багато років Переяславська альма-матер плідно співпрацює з різними науковими структурами, зокрема Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, давня співдіяльність з яким в цей день мала закріпитися документально. Віктор Петрович побажав всім плідної роботи та звершень на благо української та світової науки.

Вітальне слово виголосили член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Олег Рафальський, що передав вітання від всієї наукової структури свого Інституту та проанонсував основну наукову тематику, про яку піде мова впродовж роботи конференції, та над якою плідно працює наукова установа під його керівництвом,  а також секретар Міжнародної федерації організацій суспільних наук Хакан Гулерс, який засвідчив приємність особистого перебування в славетному історичному місті Переяславі, та поділився своїми роздумами щодо означених проблематикою конференцією проблем людства та ролі соціальних наук в суспільстві.

Ключовою подією цього ранку стало урочисте підписання договору про співпрацю між Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, в особі директора Рафальського Олега Олексійовича та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», в особі ректора Коцура Віктора Петровича. Відтепер давні тісні стосунки, що тривають між партнерами-підписантами ще з кінця ХХ ст.,  набули офіційного законного характеру. Принагідно, Олег Рафальський одразу ж реалізував один з означених у договорі пунктів, що стосується обміну між вищезгаданими установами літературою, і передав ректору політологічну енциклопедію в двох томах, яку крім того отримає кожен студент-політолог університету. Пан Олег висловив сподівання, що згодом наявність такого словника буде справжньою візитівкою того, що цей фахівець є приналежним до Переяслава та його університету.

У вступному слові доктора політичних наук, професора, декана історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Бориса Дем’яненка ознайомив присутніх з програмою міжнародної конференції, після чого ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Віктор Коцур ще раз подякував співорганізаторам заходу – Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, та в знак поваги та співпраці нагородив його керівника, Олега Олексійовича Рафальського найвищою університетською відзнакою – Орденом «Григорій Сковорода».

Розпочалась безпосередня робота конференції, в ході якої учасники обговорили низку наукових напрямів, зокрема громадянське суспільство в умовах євроінтеграційного розвитку; виховання толерантної, етнічної, соціальної та полікультурної компетентності молоді в умовах сучасних геополітичних процесів; ефективність функціонування міжнародних, урядових і неурядових організацій в умовах викликів та загроз ХХІ ст.; етнополітичні процеси у світі; сучасні міжнародні й локальні конфлікти у ХХІ ст.; етнополітичні процеси в Україні в ХХІ ст., насамперед, в умовах російсько-українського конфлікту (2014 – дотепер); проблеми етнічності в постбіполярній міжнародній системі; етнополітичні аспекти «гібридної війни», тощо.

Найвищий градус обговорення був відчутний під час обговорення виступів доктора історичних наук, заступника директора Інституту Ефективної Політики (Кишинів, Молдова) Руслана Шевченка, що стосувався конфлікту в Придністров’ї починаючи з його витоків до війни 1992 року. Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Тетяна Бевз розповіла присутнім про чинники політизації етнічності в регіонах України. Етнонаціональна політика України на тлі євроінтеграційних процесів – саме таке цікаве питання висвітлив та обговорив з присутніми доктор політичних наук, науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Олег Калакура. Цікавими спостереженнями про використання медіа контенту в умовах російсько-українського конфлікту поділився доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Юрій Ніколаєць. Продовжуючи тему, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Володимир Вакулич поділився своїми думками щодо виборчих технологій в Україні, зокрема повідав схеми ошукання виборців. Відмітимо, що і решта виступів та думок, заявлених та висловлених в ході обговорень, були слушними та цікавими.

По обіді робота конференції продовжилась панельною дискусією, яку модерували кандидат соціологічних наук, представник Міжнародної федерації організації суспільних наук (Діліман, Філіппіни), Стамбульського фонду науки та культури (Стамбул, Туреччина) Гулерс Хакан та доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національних меншин інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Юрій Ніколаєць. В ході цієї дискусії учасники заслухали та обговорили виступи: доктора наук, професора Стамбульського університету Ісмаїла Латіфа Хасінебіоглу «Природа як шлях до вирішення проблем людства: холістичний аналіз конфліктів та їх вирішення»; доктора наук Стамбульського університету Османа Ердем Япара «Роль освіти у мирному співіснуванні: турецький вимір»; кандидата соціологічних наук Стамбульського фонду науки та культури Гулерса Хакана «Вирішення сучасних проблем глобалізованого світу».

Не менш фахово-цікавою і змістовною частиною роботи конференції протягом двох днів була робота секції «Політичні студії», модерували яку кандидат історичних наук, доцент кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Юрій Войтенко, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Леся Коцур, студенти Юрій Каландирець та Ярослав Олійник та секретарі зібрання, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Валерій Новородовський та аспірант І року навчання, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених кафедри політології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Оксана Луцик. Її учасниками стала велика кількість науково-активних викладачів, аспірантів та студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та представників наукових та освітніх закладів України та зарубіжжя.

Багатонаціональність конференції підкреслювала і кількість робочих мов, якою у своїх виступах послуговувались учасники зібрання – українська, російська, польська, англійська та німецька мови.

Яскравими та змістовними митями перебування гостей у Переяславі, в ході конференції, став воркошоп «Open Pereiaslav Scientists Discussion» та екскурсія численними музеями міста Переяслава-Хмельницького.

Безперечно, ІІ міжнародна науково-практична конференція «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації» надовго залишиться в думках присутніх, що збагатились тут фаховими прикладними знаннями, обмінялись досвідом, що, в сукупності, стане початком їх нових задумів та звершень. А яскраві враження, які подарував їм візит до Переяслава, теплим та приємним спомином грітиме їхні душі до наступної зустрічі на цій славетній землі.

Прес-служба університету